Tấm lọc không khí kiểu panel

Nhận báo giá ngay

Mô tả sản phẩm

Tấm lọc không khí kiểu panel

Kích thước tiêu chuẩn inch (D*R*D) Kích thước tiêu chuẩn mm (D*R*D) Lưu lượng khí

ở 1.5 m/s

Lưu lượng khí

ở 2.5 m/s

Lưu lượng khí

ở 3.0 m/s

24″ x 24″ x 1″ 595 x 595 x 22 2040 m3/h 3400 m3/h 3400 m3/h
20″ x 24″ x 1″ 495 x 595 x 22 1785 m3/h 2975 m3/h 2975 m3/h
20″ x 20″ x 1″ 495 x 494 x 22 1445 m3/h 2380 m3/h 2380 m3/h
12″ x 24″ x 1″ 287 x 595 x 22 1020 m3/h 1700 m3/h 1700 m3/h
24″ x 24″ x 2″ 595 x 595 x 44 2040 m3/h 3400 m3/h 4250 m3/h
20″ x 24″ x 2″ 495 x 595 x 44 1700 m3/h 2805 m3/h 3570 m3/h
20″ x 20″ x 2″ 495 x 494 x 44 1445 m3/h 2380 m3/h 2975 m3/h
16″ x 24″ x 2″ 395 x 595 x 44 1445 m3/h 2380 m3/h 2675 m3/h
16″ x 20″ x 2″ 395 x 495 x 44 1105 m3/h 1870 m3/h 2380 m3/h
12″ x 24″ x 2″ 287 x 595 x 44 1020 m3/h 1700 m3/h 2125 m3/h
24″ x 24″ x 4″ 595 x 595 x 90 2040 m3/h 3400 m3/h 4250 m3/h
20″ x 20″ x 4″ 495 x 495 x 90 1445 m3/h 2380 m3/h 2975 m3/h
12″ x 24″ x 4″ 287 x 595 x 90 1020 m3/h 1700 m3/h 2125 m3/h

 

➢ Xem thêm sản phẩm trên Google Doanh Nghiệp: Danh mục sản phẩm – Google Doanh Nghiệp.

➢ Xem danh mục các loại sản phẩm lọc khí, lọc bụi khác: Danh mục sản phẩm lọc khí, lọc bụi – Filtech Co.

Reviews

Chưa có đánh giá nào.

Là người đầu tiên đánh giá “Tấm lọc không khí kiểu panel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *